Street Fishing Extreme Kraków – ZAPISY

Jesteśmy już za półmetkiem imprez Street Fishing Extreme 2016. Coraz bliżej do rozstrzygnięcia naszej klasyfikacji Grand Prix 2016. Kraków to kolejna okazja nie tylko dobrej zabawy z wędka w rękach ale też do zdobycia punktów w generalce. Wędkarze na Wawelu? Piszemy historię więc i tym razem zapraszamy Was na połączenie zmagań wędkarskich z grą miejską … Jeszcze wiele niewiadomych ale już dzisiaj rozpoczynamy przedsprzedaż biletów.

ZAPISY
Zapisy na zawody można dokonać na stronie https://krakow2016.evenea.pl/ lub klikając poniżej na ZAPISZ.

 

ZAPISZ

 

GRAND PRIX
Nowość na 2016r. Imprezy będą połączone. W ten sposób stworzymy rywalizację na zasadach Grand Prix. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy 4 z 6 najlepiej punktowanych miast. Nie może Ciebie zabraknąć bo tak naprawdę zostaniesz wpisany na PIERWSZĄ na ziemiach Polskich, a może i w całej Europie klasyfikacji wędkarzy miejskich. Dlatego tym bardziej zapraszamy Ciebie byś … tworzył z nami historię Polskiego wędkarstwa. Szczegóły znajdziesz w zakładce Grand Prix.

str

REGULAMIN ZAWODÓW STREET FISHING EXTREME 2016
Podczas wszystkich wydarzeń z serii Street Fishing Extreme 2016 obowiązuje poniższy regulamin. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rozgrywania zawodów.

 • Zawody organizowane są na żywej rybie zgodnie z zasadami C&R, rekomendujemy użycie haków bezzadziorowych.
 • Dozwolone metody połowu: spinning, casting, mucha.
 • Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.
 • Zawody są rozgrywane w jednej 5 godzinnej turze.
 • Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 30 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
 • Każdej złowionej rybie, której wymiar jest zgłaszany w karcie startowej, należy zrobić zdjęcie z MIARKĄ ORGANIZATORA (będzie wydana w dniu zawodów) w celu udokumentowania połowu.
 • Wskazane jest posiadanie podbieraka wędkarskiego.
 • Zabrania się używania osęki. Nie rekomendujemy używania gripa.
 • Najpóźniej 30 minut po zakończeniu tury należy zdać kartę startową inaczej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
 • Podczas zawodów między miejscówkami poruszamy się pieszo lub komunikacją miejską (autobus, tramwaj). Niedozwolone jest wykorzystywanie samochodów osobowych.
 • Podczas zawodów zostaną rozdane karty startowe z danymi zawodnika oraz z rejestrem złowionych ryb.
 • Przez cały czas trwania imprezy identyfikatory powinny być noszone w widocznym miejscu.
 • Podczas zawodów zabrania się spożywanie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

DODATKOWE ZASADY

 • Streetfishing to CPR (Catch-Photo-Release)
 • Starannie obchodzimy się z każdą złowioną rybą
 • Łowimy wyłącznie na przynęty sztuczne
 • Dopuszczalne jest posiadanie dwóch wędek jednak dozwolone łowienie na tylko jedną z nich
 • Pilnuj swojej karty uczestnictwa
 • W razie problemów skontaktuj się z sędzią zawodów( numer telefonu znajduje się na karcie wyników)
 • Podczas rozgrywania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu/narkotyków
 • Nie jest dopuszczone łowienie jedną wędką na więcej niż jedną przynętę.
 • Nie wolno wchodzić na przycumowane łódki.
 • Szanuj cudzą własność
 • Nie wolno łowić poza dozwolonymi strefami.
 • Nie wolno przeszkadzać innym łowiącym na terenie wędkarzom.
 • Uwaga na bezpieczeństwo! Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki podczas imprezy.

 

PUNKTACJA ZAWODÓW STREET FISHING EXTREME 2016
Zasady punktowania dla zawodów Street Fishing – czyli wszechstronny wędkarz, który łowi największe ryby kilku gatunków

 • Klasyfikacji podlega TYLKO DWIE największe ryby danego gatunku – 2 ryby. Ta zostaje wpisana w rejestr.
 • Należy wykonać zdjęcie złowionej ryby (na miarce organizatora). Na każdym zdjęciu ryby powinny być umieszczone następujące elementy:
  • Miarka organizatora.
  • Ryba na miarce.
  • Dwa identyfikatory uczestników – własny oraz osoby towarzyszącej.
 • Na potrzeby zawodów wykorzystujemy wymiary oraz punktację podaną poniżej. Wymiar ryby wpisujemy z dokładnością do 1 mm, natomiast podczas obliczania punktów obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w dół do najbliższego pełnego centymetra np. okoń 26,5 cm – wymiar zostaje zaokrąglony do 26cm.
 • W przypadku kiedy dwóch zawodników otrzyma tą samą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-3) weryfikujemy ryby z dokładnością do mm.

ryby.jpg

 

Przykład:
Wędkarz łowi trzy ryby – boleń 44cm, okonia 24 cm, okonia 23 cm i okonia 21 cm. W karcie wskazuje tylko dwie największe ryby w danym gatunku – boleń oraz dwa największe okonie (będziemy weryfikować zdjęcia). Punktacja wygląda następująco:
– boleń (44cm) = 18pkt+(4*1)pkt = 22pkt – okoń (24cm) = 9pkt + (1*4)pkt = 13pkt – okoń (23cm) = 9pkt + (1*3)pkt = 12pkt Okoń 21 cm nie będzie brany pod uwagę.
Razem wędkarz osiągnął 47 pkt

UWAGA! W zależności od zawodów przewidujemy realizację tzw. premii lotnych czyli dodatkowych punktów. Zasady premiowania będą podawane bezpośrednio na zawodach.

KLASYFIKACJE
W Krakowie przewidzieliśmy jedną klasyfikacje.

 • SPIN-CAST STREET FISHING – klasyfikacja dla osób łowiących na spinning lub baitcasting
  • Klasyfikacja generalna – liczba zdobytych punktów – nagroda dla miejsc 1-3 – wszechstronny wędkarz Street Fishing

 

KLASYFIKACJA GRAND PRIX – STREET FISHING EXTREME 2016

 • Do klasyfikacji generalnej zawodów Street Fishing Extreme 2016 zalicza się cztery najlepsze rezultaty spośród sześciu planowanych imprez.
 • Celem klasyfikacji zawodników jest wyłonienie najlepszej trójki wędkarzy Street Fishing w Polsce w roku 2016.
 • Punkty w Grand Prix przyznawane są według następujących zasad:
  • Za 1 miejsce w zawodach zawodnik otrzymuje 1 punkt, za każde następne miejsce o jeden punkt więcej.
  • Zawodnik, który uplasował się na pozycji 31 i niższej otrzymuje 31 punktów w zawodach
  • Zawodnik który zdobył 0pkt otrzymuje 32 punkty.
  • Zawodnik, który z różnych powodów nie brał udziału w zawodach otrzymuje 33 punkty.
  • Zawodnik zdyskwalifikowany w zawodach otrzymuje 50 punktów.
 • W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje ryba, która zdobyła najwięcej punktów w danych zawodach.
 • W przypadku identycznej sytuacji (ta sama liczba punktów oraz takiej samej wielkości punktów największych ryb) przyznajemy równorzędne miejsca a kolejny zawodnik klasyfikowany jest dwa miejsca niżej od równorzędnie sklasyfikowanych zawodników.
 • Klasyfikację ogólną prowadzi się dla wszystkich zawodów w cyklu.
 • Grand Prix wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów .
 • W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Grand Prix decyduje najwyższy wynik osiągnięty podczas pojedynczego wydarzenia.
 • W przypadku identycznej sytuacji decyduje ryba, która została najwyżej punktowana.
 • W przypadku identycznej sytuacji przyznajemy dwa równorzędne miejsca a kolejny zawodnik klasyfikowany jest dwa miejsca niżej od równorzędnie sklasyfikowanych zawodników.

 

CO STARTUJĄCY OTRZYMUJĄ NA START?

 • Smyczka Street Fishing Extreme 2016
 • Miarkę – taśmę Street Fishing Extreme 2016
 • Numer startowy w holderze
 • Spożywczy pakiet startowy.

 

PLAN IMPREZY

 • 08:00 Zbiórka Biuro Zaawodów – rejestracja i wydawanie kart startowych (na podstawie ważnej karty wędkarskiej) – namiot bura zawodów.
 • 08:45 Odprawa – plac przy biurze zawodów.
 • 09:00 Start zawodów – na sygnał sędziego (start dźwiękowy) – wszyscy razem startujemy z jednego miejsca, na sygnał sędziego – niedozwolone wcześniejsze opuszczenie terenu.
 • 15:00 Zamykamy zbieranie kart startowych (nie przyjmujemy spóźnialskich) – zdajemy karty w biurze zawodów (karty upoważniają do losowania nagród)
 • 16:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
 • 17:00-18:00 Zakończenie imprezy Street Fishing Extreme 2016 – Kraków

 

UPRAWNIENIA I DODATKOWE OPŁATY
Podczas zawodów należy posiadać ważną kartę wędkarską. Informacje dotyczące konieczności opłat zostanie przekazana 2 tygodnie przed terminem realizacji wydarzenia.

NIEZBĘDNE DODATKI
Wymagane jest by każdy ze startujących posiadał aparat fotograficzny (dowolny – dozwolony nawet telefon z aparatem foto). Ryby zgłoszone do punktacji (największe w dany gatunku) MUSZĄ być sfotografowane na dostarczonej przez organizatora miarce. Na tej podstawie będziemy weryfikować klasyfikację.
Wymagany jest telefon komórkowy posiadający funkcjonalność wysyłania zdjęć na inny numer telefonu (wysyłanie tzw. MMS)

MIARKA SFP
Podczas całej imprezy ryby mierzymy miarką dostarczoną przez organizatora. Zgłoszone do klasyfikacji ryby będą weryfikowane. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności wymiaru z zapisem w karcie na podstawie zdjęcia – ryba musi leżeć na miarce SFP, głowa na wymiarze ZERO ogon wskazuje rozmiar ryby w mm.

KARTA STARTOWA
Zalecamy wypełnianie tylko rybami większymi od dotychczas złowionych. UWAGA!!! Nie przyjmujemy kart bez podsumowania wyników końcowych.

KOMUNIKACJA PRZED, W TRAKCIE, PO ZAWODACH
Organizator prześle SMS’y (na podane podczas rejestracji numery telefonów).

 • 26.08.2016 – Przypomnienie o zawodach
 • 27.08.2016 – Wiadomości z zadaniami podczas zawodów
 • 28.08.2016 – Jedna wiadomość po zawodach

 

CZYSTOŚĆ
Podczas imprezy dostępne są toalety miejskie. Dodatkowo po terenie zostaną rozłożone worki na śmieci. Prosimy o zachowanie czystości na terenie – na czas imprezy dzierżawimy teren i chcielibyśmy po sobie zostawić bardzo dobre wrażenie.

PARKING
Parking w okolicach Biura Organizatora Zawodów.

POMOC MEDYCZNA
W razie poważnych problemów zdrowotnych kontaktujemy się w pierwszej kolejności z numerem alarmowym 112 a następnie z obsługą na miejscu imprezy. Numer telefonu do organizatora zostanie podany na karcie startowej.

ZDJĘCIE

 • ZDJĘCIA GRUPOWE – podczas imprezy wykonujemy dwa grupowe zdjęcia. Pierwsze tuż przed startem – godzina około 8:45. Wszystkich prosimy o obecność i uczestnictwo w zdjęciu grupowym – zapraszamy też osoby towarzyszące.
 • ZDJĘCIA PODCZAS IMPREZY – podczas imprezy będziemy wykonywać zdjęcia w celach publikacji na stronie streetfishing.pl
 • Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalu streetfishing.pl oraz Jerkbait.pl. jak i kanałach społecznościowych tych że portali.
 • Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację nagrań wideo zawierający jego wizerunek na portalustreetfishing.pl oraz Jerkbait.pl. jak i kanałach społecznościowych tych że portali.
 • Osoby wykonujące zdjęcia z ramienia organizatorów będą wyposażone w odpowiednie identyfikatory.

 

 

ZAPISZ

One response to “Street Fishing Extreme Kraków – ZAPISY

 1. PYTANIE: Jak uzupełniać kartę?
  a. Tak jak we Wrocławiu wpisujemy DWIE największe ryb z danego gatunku złowione podczas zawodów.
  b. Przed zdaniem karty należy wypełnić kartę:
  – wpisać 2 największe ryby danego gatunku
  – wpisać w pola zadania X, które wykonano
  – podsumować liczbę punktów TYLKO za ryby
  c. Podpisać kartę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *